Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn thành phố Sầm Sơn từ ngày 21/2/2022 đến ngày 27/2/2022

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu