Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn thành phố Sầm Sơn từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu