KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 14/12/2020 ĐẾN NGÀY 20/12/2020