Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát,xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022.

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu