KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

kế hoạch

Kế hoạch TTKS tuần từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Tin liên quan