KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

 

 

Tin liên quan