KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

Kế hoạch