KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

Kế hoạch