KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/04/2021)

Kế hoạch