KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 15/2/2021 đến ngày 21/2/2021)

KẾ HOẠCH