KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

Kế hoạch

Kế hoạch