KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

kế hoạch

kế hoạch