KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

kế hoạch

kế hoạch