KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

 

Tin liên quan