KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

Kế hoạch Tuần tra kiểm soát

Kế hoạch TTKS

Tin liên quan