KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

Kế hoạch TTKS

Tin liên quan