kế hoạch tuần tra kiểm soát từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022 Công an huyện Thiệu Hóa

Tác giả: Công an Thiệu Hóa
Thăm dò ý kiến