thông báo lịch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023 của Công an huyện Quảng Xương

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu