Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, Xử lý vi phạm trên tuyến, trên địa bàn huyện Quảng Xương. Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023.

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu