Công an huyện Quảng Xương Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, Xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu