Thông báo công khai nội dung kế hoạch TTKS, XLVP về giao thông đường bộ số 34 từ ngày 22/08/2022 đến hết ngày 28/08/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu