Kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn huyện Như Xuân từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu