Thông báo công khai Kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm từ 31/12/2021 đến 06/01/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu