Thông báo công khai Kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm từ 25/03/2022 đến 31/03/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến