Thông báo công khai nội dung kế hoạch TTKS xử lý vi pham TTATGT của Công an huyện Đông Sơn từ ngày 3/4 đến 9/4/2023

Tác giả: Công an huyện Đông Sơn
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu