Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về TTATGT của Công an huyện Đông Sơn thời gian từ ngày 12/9/2022 đến 18/9/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu