Kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT, Công an huyện Đông Sơn từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu