Thông báo nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về GTĐB ngày 15/08/2022 đến 21/08/2022 của Công an huyện Cẩm Thuỷ

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu