Công khai kế hoạch TTKS và XLVP của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến