Công khai kế hoạch TTKS và XLVP của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến