Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-BCA-C07 ngày 17/4/2019 của Bộ Công an về việc kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư, ngày 17/5/2019 Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-CAT-PC07 triển khai thực hiện nhằm kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm về PCCC và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC. Đồng thời nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn PCCC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Từ ngày 12/5/2019 đến hết ngày 30/8/2019, các đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát PCCC, CNCH và Công an các huyện, thị xã, thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 473 cơ sở, lập 473 biên bản kiểm tra, kiến nghị yêu cầu khắc phục 1.536 tồn tại, sơ hở, thiếu sót về PCCC. Chủ yếu là:cơ sở chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; cơ sở chưa cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến công tác PCCC hoặc không đầy đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định; cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; cơ sở chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC hoặc huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở chưa đầy đủ; cơ sở chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ; cơ sở trang bị phương tiện PCCC chưa đầy đủ theo quy định; cơ sở chưa thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ phương tiện PCCC theo quy định; cơ sở không có lượng nước dự trữ phục vụ chữa cháy...

Trong đợt kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử lý vi phạm 62 trường hợp, tổng số tiền phạt là 275.400.000 đồng (Hai trăm bảy mươi năm triệu bốn trăm nghìn đồng), trong đó: Phòng PC07 phạt 251.100.000 đồng, Công an cấp huyện phạt 24.300.000 đồng.

Qua đợt kiểm tra, người đứng đầu cơ sở bước đầu đã nâng cao nhận thức, ý thức về công tác PCCC, đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy như: Lập và lưu giữ hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC tại cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở CBCNV, khách hàng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác PCCC; vệ sinh công nghiệp thường xuyên, sạch sẽ, giảm tải trọng chất cháy; thành lập lực lượng PCCC cơ sở và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, một số cơ sở đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; niêm yết đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy,…

 

Tác giả: Trịnh Anh
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu