Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC cho hộ gia đình

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng video tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC cho hộ gia đình:

 

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu