Triệu Sơn: Treo biển dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm an toàn PCCC

Đến ngày 21/12/2022, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức treo biển thông báo dừng hoạt động tại 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhận thức được những tồn tại về PCCC và CNCH, 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã chủ động đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Để chính quyền, người dân và lực lượng chức năng cùng giám sát việc dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm an toàn về PCCC, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở này. Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với UBND cấp xã, thị trấn treo biển thông báo dừng hoạt động tại các cơ sở để người dân biết, giám sát và không sử dụng dịch vụ karaoke tại các cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC.

Người dân cùng chính quyền tham gia vào việc giám sát các cơ sở đang dừng hoạt động
Lực lượng chức năng đã treo 55 biển thông báo dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý

Trước đó, thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và các loại hình tương tự, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế về PCCC, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở khắc phục và ký cam kết về việc dừng hoạt động cho đến khi thực hiện đúng các quy định về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và được cơ quan chức năng kiểm tra bảo đảm an toàn PCCC và CNCH mới được hoạt động trở lại./.

 

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu