Huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Ivory Triệu Sơn Thanh Hóa.

Để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời kiểm tra việc thực hiện quy trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sử dụng thành thạo hệ thống phương tiện PCCC tại cơ sở.

Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 31/12/2021, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công ty TNHH Ivory Triệu Sơn Thanh Hóa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Ivory Triệu Sơn Thanh Hóa, địa chỉ xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại lớp huấn luyện, 40 học viên được cung cấp thông tin về những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Được trang bị những kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; phương pháp phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ; quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy; cách sử dụng và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu…

Kết thúc huấn luyện, các học viên được tham gia kiểm tra và đánh giá kết quả, các trường hợp đủ điều kiệnđược cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

2 đơn vị phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công ty TNHH Ivory Triệu Sơn Thanh Hóa.

 

Thông qua chương trình huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại công ty đã góp phần nâng cao năng lực, khả năng ứng phó và xử lý khi có các tình huống cháy, nổ phát sinh tại cơ sở. Góp phần bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu