Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu cho lực lượng PCCC dân phòng Huyện Yên Định

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-CAT-PC07, ngày 21/5/2021 của Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2021. Trong 2 ngày 27, 28/10/2021, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp UBND huyện Yên Định tổ chức khai mạc 02 lớp Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu cho 120 đội viên đội dân phòng trên địa bàn huyện Yên Định.

 

Các đội viên Đội PCCC dân phòng tham gia lớp Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu

 

Trong thời gian huấn luyện, các đội viên PCCC dân phòng đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức về PCCC và CNCH; biện pháp phòng cháy, phòng ngừa sự cố, tai nạn; phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CNCH; công tác quản, tính năng, tác dụng và thực hành cách sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH thông dụng…Ngoài các nội dung trên, các đội viên còn được hướng dẫn nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu như công tác chỉ huy, tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra; phương pháp, kỹ, chiến thuật cữa cháy các loại hình cơ sở đặc thù; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn…

Thông qua công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Yên Định góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC, từ đó tiếp tục kiện toàn lực lượng nòng cốt vững mạnh, có kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện các nhiệm vụ PCCC và CNCH, thực sự trở thành lực lượng hạt nhân, nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC theo phương châm bốn tại chỗ.

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu