Hội nghị tổ chức thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 27/10/2021, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai Hội nghị tổ chức thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Thượng tá Đào Đức Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc và đại diện cán bộ Đảng viên trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư đã quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 30/7/2021. Trong đó tập trung vào 8 điểm mới của Quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ; Quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; Phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, ghi hồ sơ đảng viên; việc đề cử và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên và lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Một số nội dung mới trong hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cũng được đồng chí Phó Bí thư quán triệt với 10 điểm mới: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng, phát và quản lý thẻ đảng viên và chuyển sinh hoạt Đảng; việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi làm việc và chỉ uy nơi cư trú khi xem xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư đề nghị các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Quy định và Hướng dẫn của Đảng. Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Thông qua công tác quán triệt, triển khai Hội nghị giúp Cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới bổ sung trong Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng số số 01-HD/TW tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trong tình hình mới.

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu