Chuyên mục PCCC số 2, tháng 5/2023

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Công an TP. Thanh Hóa, Đài PT - TH tỉnh thực hiện Chuyên mục phòng cháy chữa cháy số 2, tháng 5/2023

 

Tác giả: Tuyết Hạnh - Linh Sơn
Nguồn: Đài PT-TH tỉnh
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu