Bài phát thanh khuyến cáo công tác PCCC tại các cơ sở

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH gửi Công an các Huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 3 file thu âm khuyến cáo về công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất; khuyến cáo công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, TTTM và khuyến cáo đối với người dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC trong gia đình.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu