Hoàn thành vượt thời gian chỉ tiêu huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC

Thực hiện kế hoạch số 148/KH-CAT-PC07 ngày 17/5/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án) và triển khai xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC, ngày 28/11/2019, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp Công an huyện Thọ Xuân tổ chức lớp huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, hoàn thành lớp huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC cuối cùng cho 215 đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ PCCC năm 2019 phấn đấu đạt 80% đội trưởng đội phó đội dân phòng. Tính đến tháng 11/2019, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bản tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng dân phòng, đã phối hợp tổ chức 53 lớp huấn luyện chuyên sâu cho đội trưởng đội phó đội dân phòng của 27/27 huyện, với 3260 người, hoàn thành vượt chỉ tiêu thời gian huấn luyện theo kế hoạch năm 2019.

Lớp huấn luyện chuyên nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Thọ Xuân

 

Việc hoàn thành công tác huấn luyện sớm hơn so với thời gian dự kiến sẽ góp phần quan trọng vào công tác triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh theo phương châm 4 tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác PCCC.

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu