Xử lý vi phạm hành chính PCCC 262,8 triệu đồng

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) (Công an tỉnh) đã tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm về PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; kiểm định phương tiện PCCC và CNCH.

5 tháng đầu năm, đã kiểm tra theo chuyên đề, định kì công tác PCCC và CNCH tại 475 cơ sở, lập 475 biên bản kiểm tra, yêu cầu khắc phục 1.601 thiếu sót, tồn tại. Đôn đốc, hướng dẫn 240 cơ sở khắc phục 556 tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH, cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCCvà CNCH.  Xử lý vi phạm hành chính 19 trường hợp, phạt tiền 262,8 triệu đồng. Tiếp nhận 184 hồ sơ thẩm duyệt, 75 hồ sơ nghiệm thu về PCCC; cấp 137 giấy chứng nhận thẩm duyệt, 55 văn bản nghiệm thu về PCCC; 7 văn bản tham gia ý kiến giải pháp về PCCC, 4 kết quả chấp thuận địa điểm xây dựng và cấp 105 giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Tiếp tục đôn đốc Công an các huyện, thị xã, thành phố điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ.

Nguồn: Hoài Linh - Báo Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu