Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với công ty điện lực Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1435/QĐ-PCCC-Ttr ngày 17/6/2019 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, từ ngày 11,12/7/2019 Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Thanh Hóa do đồng chí Thượng tá Trần Hữu Nam, Chánh Thanh tra Cục cảnh sát PCCC và CNCH làm Trưởng đoàn sẽ tiến thành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến nay đối với Công ty điện lực Thanh Hóa.

Đoàn sẽ nghe đại diện lãnh đạo công ty điện lực Thanh Hóa báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các đơn vị do công ty quản lý; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật của người đứng đầu cơ sở theo quy định của Điều 5 Luật PCCC thông qua việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sổ sách và kiểm tra thực tế về điều kiện an toàn, biện pháp PCCC, cơ sở vật chất, trang thiết bị PCCC… tại trụ sở công ty và các đơn vị được thanh tra.

Qua thanh tra, đoàn sẽ đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của Công ty điện lực Thanh Hóa và các đơn vị thuộc quyền quản lý; ghi nhận những ưu điểm để đề nghị phát huy, phát hiện những hạn chế, sai phạm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để đề nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Tác giả: Trịnh Anh
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu