Tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về PCCC

Mới đây, ngày 25/4/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm đình chỉ 6 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng.

Theo đó, các cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt đồng gồm:

 1. Công ty TNHH DVTM Sơn Lâm, địa chỉ tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vi phạm quy định của pháp luật về PCCC khi đưa công trình đi vào sử dụng, hoạt động khi chưa có chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, quy định tại Khoản 5, Điều 38, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 41/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (gọi chung là Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

 2. Công ty Cổ phần thiết bị nhiệt Đông Á, địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tây Bắc, Thành phố Thanh Hóa vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 38, Nghị định 114/2021/NĐ-CP đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

3. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Quang Vinh, địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 38, Nghị định 114/2021/NĐ-CP đưa công trình đi vào sử dụng, hoạt động khi chưa có chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

4. Công ty TNHH DVTM tổng hợp Bình Hương, địa chỉ tại KCN Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 38, Nghị định 114/2021/NĐ-CP đưa công trình đi vào sử dụng, hoạt động khi chưa có chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

5. Công ty TNHH Vĩnh Lợi, địa chỉ tại KCN Tây Bắc Ga,TP. Thanh Hóa vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 38, Nghị định 114/2021/NĐ-CP đưa công trình đi vào sử dụng, hoạt động khi chưa có chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

 6. Công ty TNHH Đại Hải LD, địa chỉ tại KCN Tây Bắc Ga, vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 38, Nghị định 114/2021/NĐ-CP, đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu