Kiểm tra tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2022

Để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm công tác PCCC và CNCH năm 2022, ngày 08/4/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 149 về kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2022…

Với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCCC cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp Nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai đồng bộ công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông có giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC, phòng nổ và CNCH. Qua công tác kiểm tra, đánh giá sẽ phát hiện các tồn tại, thiếu sót về PCCC để kiến nghị người đứng đầu cơ sở và người dân khắc phục kịp thời; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. 

Theo đó, từ ngày 10/4 đến hết ngày 15/11/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các Kế hoạch kiểm tra các cơ sở do cơ quan Công an quản lý được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng thuộc chuyên đề, chuyên ngành sau: Chuyên đề cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; chuyên đề chung cư, nhà cao tầng, chuyên đề cơ sở vui chơi giải trí; chuyên đề cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; chuyên ngành y tế, ngành giáo dục và ngành du lịch. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm tra an toàn PCCC rừng đối với rừng có nguy cơ xảy ra cháy lớn; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC; hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, phúc tra chuyên đề, liên ngành về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra kết hợp tổ chức tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và tổ chức triển khai việc ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH đến các đối tượng cơ sở và Nhân dân./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu