Kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại trụ sở các đơn vị trong Công an Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch số 168/KH-CAT-PC07 ngày 08/5/2020 của Công an Thanh Hóa về tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại trụ sở các đơn vị trong Công an Thanh Hóa. Trong các ngày từ 22/5/2020 đến ngày 25/5/2020, Phòng PC07 phối hợp với các đơn vị thành lập đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại trụ sở Công an tỉnh và các phòng có trụ sở độc lập gồm PA08, PC11, PC06, PC07, PC08, PK02.

Nội dung kiểm tra tại trụ sở các đơn vị tập trung vào việc tổng hợp tình hình, số lượng, quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở có liên quan đến công tác PCCC và CNCH; hàng năm có kế hoạch tổng thể về công tác PCCC và CNCH đối với cơ quan, đơn vị. Kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH để kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót và có phương án cải tạo, nâng cấp hế thống PCCC, hệ thống điện… đã bị xuống cấp, hư hỏng; bảo đảm an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động. Củng cố phương án chữa cháy CNCH của cơ sở và tổ chức thực tập phương án theo quy định; kiện toàn đội PCCC cơ sở…

Kiểm tra công tác PCCC tại trạm Cảnh sát Giao thông Quảng xương - Phòng PC08

 

Thông qua đợt kiểm tra nâng cao hơn nữa nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, CBCS và công nhân viên, lao động hợp đồng trong việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC và CNCH;  bước đầu đánh giá được thực trạng, tình hình về công tác PCCC và CNCH của từng đơn vị, từng bước đưa công tác PCCC và CNCH của các đơn vị trong Công an Thanh Hóa đi vào nề nếp theo đúng quy định. Kịp thời phát hiện và đề ra giải pháp khắc phục dứt điểm những thiếu sót gây mất an toàn PCCC và CNCH hướng tới mục tiêu “Tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở các đơn vị”.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu