Danh sách cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng

Danh sách cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC trong đầu tư dây dựng 6 tháng đầu năm tại Danh mục tài liệu đính kèm./.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu