Danh sách các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 6 tháng cuối năm 2021

Theo thống kê, 6 tháng cuối năm 2021 (15/06/2021 - 15/12/2021), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đối với 86 trường hợp, cơ sở vi phạm quy định về  PCCC, số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là 526.000.000đ (Năm trăm hai mươi sáu triệu đồng), ra quyết định tạm đình chỉ 04 cơ sở vi phạm quy định về PCCC, đình chỉ hoạt động 03 cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC. 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Danh sách các cơ sở vi phạm tại tập file đính kèm!

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu