Chiến dịch đặc biệt về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/10/2022 Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được xác định là “Chiến dịch đặc biệt về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”.

Theo đó, trong thời gian 2 tháng từ 15/10/2022 đến 15/12/2022, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC quy định tại Phụ lục I; khu dân cư. Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo các lực lượng tham gia công tác PCCC, CNCH tại địa phương, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH đến toàn thể nhân dân, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền trực tiếp kết hợp phát cẩm nang an toàn PCCC đến người đứng đầu và người làm việc tại cơ sở; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại địa bàn, cơ sở đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra hệ thống PCCC tại cơ sở

Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành đối với 100% cơ sở, khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong công tác PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Thông qua kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm nòng cốt; kết hợp tổng rà soát, kiểm tra với tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC; duy trì hoạt động của lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư, cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả. Từ đó góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu