Bảng báo cáo kết quả kèm theo công văn số 1941/CAT-PC07, ngày 15/12/2020 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh

Thực hiện công văn số 1941/CAT-PC07, ngày 15/12/2020 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phòng PC07 gửi bảng báo cáo kết quả tại tập tài liệu đính kèm!

 

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu