Câu hỏi:
Sai lệch thông tin CCCD, giấy chứng nhận CCCD và CMND là một
Tôi muốn xin giấy chứng nhận giấy CMND và thẻ CCCD là một, tuy nhiên khi tôi lên Công an huyện tra cứu thì đối chiếu số CMND của tôi bị sai lệch và không trùng khớp với thông tin của tôi trên thẻ CCCD, vậy tôi phải làm thế nào?
Trả lời:
  • Cơ quan công an chỉ cấp Giấy xác nhận số CMND (mẫu CC07 ban hành kèm theo Thông tư sổ 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an), không cấp Giấy chứng nhận thẻ CCCD và CNND là một như trong câu hỏi của độc giả. Nội dung công dân phản ánh khi đến Công an huyện tra cứu thông tin thì CCCD và CMND trên hệ thống không trùng khớp. Do công dân không phản ánh cụ thể thông tin nào của công dân không trùng khớp với hệ thống nào do Cơ quan Công an quản lý (hệ thổng dữ liệu CCCD, dữ liệu tàng thư CMND, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...) nên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị công dân trực tiếp liên hệ với đơn vị đê được giải đáp.

    15/06/2021  |  Đoàn Hoàng Quân - PV01 đã phản hồi