Ý nghĩa của dãy 12 số trên CCCD gắn chip hiện nay

CCCD là một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng mang thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Sau đây là ý nghĩa của 12 số trên thẻ CCCD có thể bạn chưa biết.

 

 

Dãy số trên thẻ CCCD chính là số định danh cá nhân, gồm 12 số tự nhiên được tạo thành theo quy tắc như sau:

- 3 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.

- 1 số tiếp theo là mã thế kỷ và giới tính của công dân.

- 2 số kế tiếp là mã năm sinh (lấy 2 số cuối của năm sinh).

- Và 6 số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Trong đó:

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001-0096, ứng với 63 tỉnh thành Việt Nam. Ví dụ công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, ở Đà Nẵng có mã là 048, ở TP.HCM có mã là 079…

- Mã thế kỷ và năm sinh được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1.

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3.

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5.

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7.

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

Tác giả: THANH VY
Nguồn: https://tuoitre.vn/video/y-nghia-cua-day-12-so-tren-cccd-gan-chip-hien-nay-156810.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu